Skip to content

Rondje Weerwater

Impressie Rondje Weerwater

Het Weerwater is een unieke plek in Almere waar stad en landschap elkaar midden in het centrum raken, waarvan we de potentie nu echt gaan benutten. Hierdoor wordt het een plek waar Almeerders, bezoekers en passanten graag komen om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten.

Dit doen we door nieuwe elementen toe te voegen aan het centrum, op het Weerwater, langs de oevers van het Weerwater en op de Esplanade. In 2017 zullen de eerste resultaten van het project Rondje Weerwater zichtbaar zijn. Zo wordt er een start gemaakt met de aanleg van de track rondom het Weerwater, komen er meer activiteiten en (kleinschalige) evenementen rondom en op het Weerwater en bekijken we de mogelijkheden om de Esplanade te vergroenen en aantrekkelijker te maken. Ook starten we met de aanbesteding voor het ontwerpen van de brug die de stad verbindt met de toekomstige Floriadewijk. De totale uitvoering van het Rondje Weerwater loopt door tot 2026.

Samenwerking met bewoners en ondernemers

In de totstandkoming van de plannen, is er de afgelopen jaren regelmatig overleg gevoerd met bewoners, verenigingen en ondernemers. Hun inbreng is verwerkt in de vastgestelde visie. De uitvoering van de plannen voor het Weerwater zal per deelgebied plaatsvinden. Ook hierbij zal de gemeente de omgeving en initiatiefnemers blijven betrekken.

Onderdeel van Almere 2.0

Almere is met haar aanwezige pioniersgeest altijd op zoek naar vernieuwen, naar nieuwe en betere manieren van doen. Dit betekent naast groeien en de juiste huizen bouwen ook het versterken van de bestaande kwaliteiten van de stad. Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren en werken samen aan deze ambitie onder de noemer van het programma Almere 2.0. Het Rondje Weerwater is een van de sleutelprojecten van Almere 2.0.

Rondje Weerwater nieuws

Geen nieuws in deze lijst: