Skip to content

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkzaamheden die in Almere Centrum plaatsvinden.

In week 45 zullen de volgende werkzaamheden namens de gemeente worden uitgevoerd:

  • afhandelen van MRS meldingen.
  • her-straten van ingang Stadhuis en Stationsstraat thv Primark
  • aanbrengen straatwerk Odeonveld.
  • voorbereiding treffen verbreding Odeonstraat.
  • afwerken belijning en inrichten fietsen stalling Taxiplein en Schrijverstraat
  • voegherstel Kassierstraat, Koopmanstraat en Rentmeesterstraat.
  • her-straten Dichterhof
  • herstellen lijngoten Grote Markt.
  • asfaltwerkzaamheden Krakeling  vanaf maandag 5-11  t/m donderdag 8-11 van tussen 22:00 tot 06:00 uur.

 Werkzaamheden namens de nutsbedrijven c.q. derden:

  • Stadsverwarming Klokkeluiderstraat;