Skip to content

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkzaamheden die in Almere Centrum plaatsvinden.

In week 24 worden de volgende werkzaamheden namens de gemeente uitgevoerd:

  • Reinigen lijngoten
  • Afhandelen meldingen
  • Riool- en straatwerkzaamheden Hoekmanstraat (put aanleggen in Makelaarstraat en tijdelijk bestraten)
  • Reinigen persleiding Schippergarage
  • Banken schilderen op diverse locaties in Centrum
  • Prullenbakken en natuursteen aanpassen op diverse locaties
  • Opbreek- en rioolwerkzaamheden Mandelastraat/Mandelapark
  • Afkitten van gevel Belfort
  • Boomplantvakken aanpassen op Grote Markt / Hoekmanstraat

Werkzaamheden namens nutsbedrijven/derden:

  • Stadsverwarming kruising Spoordreef-Meesterstraat