Werkzaamheden

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkzaamheden die in Almere Centrum plaatsvinden.

Deze week:

  • doen we regulier onderhoud aan het groen en de plantenbakken;
  • handelen we meldingen over de openbare ruimte af (calamiteiten en gevaarlijke situaties);
  • vervangen we bij de ingang van de Krakeling-garage de vangrail door verhoogde geleidebanden, en bestraten we de ingang opnieuw;
  • herstellen we de voegen in het natuursteen op diverse locaties in het centrum (gebogen maaiveld, Brouwerstraat);
  • werken we aan de lijngoten en de aansluitende natuursteenverharding op het Stadhuisplein; 
  • plaatsen we op diverse plaatsen fietsparkeerbeugels en bebording en maken we belijningen voor de scootervakken;
  • werken we aan het fietspad en voetpad op de Spoordreef en bereiden we de grond voor op het plaatsen van nieuwe bomen (meer informatie: Werkzaamheden Spoordreef);
  • spuiten we de lijn- en roostergoten door;
  • doen we grondwerk voor een calamiteitendoorsteek tussen station Almere Centrum en WTC.

Werkzaamheden van nutsbedrijven / derden:

  • herstellen van de verharding bij de kabelsleef in de Brouwerstraat.

Werkzaamheden

Geen nieuws in deze lijst: