Skip to content

Werkzaamheden Spoordreef

Werkzaamheden Spoordreef aan bomen, fietspad en voetpad

We werken tot het einde van het jaar aan de Spoordreef (het gedeelte tussen de Meesterstraat en de Kruierstraat).

Wat is er aan de hand?

De bomen die nu langs dit gedeelte van de Spoordreef staan kunnen zonder ingrijpende maatregelen niet lang meer op deze plek blijven staan. Dit wordt veroorzaakt door te kleine groeiplaatsen en het effect van het strooizout in de winter. De bomen die er nu staan groeien ‘in de breedte’, waardoor ze te weinig ruimte hebben om verder te groeien. Op een aantal plaatsen raken de takken de gevels van de gebouwen.

Verder drukken de boomwortels de verharding van het fietspad en voetpad omhoog. Dit kan zorgen voor onveilige situaties voor de fietsers en voetgangers. Tot slot is er op sommige plekken door verzakkingen een hoogteverschil ontstaan tussen de bestrating en de entrees van de gebouwen. Hierdoor zijn de gebouwen moeilijker toegankelijk en is het voetpad te steil.

Wat we gaan doen

We verwijderen eerst de bomen. Daarna passen we de hoogte van de bestrating aan. Dit doen we door de aanwezige bestrating van het fiets- / voetpad weg te halen, ophoogzand aan te brengen en de bestrating terug te leggen.

In de middenberm plaatsen we verhoogde trottoirbanden. Hier komen geen bomen terug, omdat die veel ruimte nodig hebben. Daarom komt hier een blokhaag. Aan weerszijden van de Spoordreef planten we nieuwe leilindes.

Planning

We zijn gestart op 6 november met het verwijderen van de bomen. Daarna voeren we het werk in vier fasen uit. De eerste fase is  de zuid-westzijde van de Spoordreef tussen de Bottelaarpassage en de Kruierstraat. We verwachten eind december klaar te zijn met alle werkzaamheden.

Wat we doen om overlast zo veel mogelijk te beperken

We doen ons uiterste best om de overlast voor de omwonenden en bezoekers tot een minimum te beperken. De overlast bestaat uit het tijdelijk afsluiten van een rijbaan van de Spoordreef, hiervoor komt een omleidingsroute. Per fase duurt dit enkele dagen of dagdelen.

Tijdens het herstraten kunnen fietsers gebruik maken van een omleidingsroute. Voor de voetgangers leggen we kunststof loopplaten neer. De winkels en woningen blijven ten allen tijde bereikbaar. Per fase overleggen we met de winkeliers over de te treffen maartregelen.