Direct naar paginainhoud

In de Blekerstraat in Almere centrum is een appartementengebouw waar mensen met een dubbele diagnose (psychische kwetsbaarheid en een verslaving) begeleid kunnen wonen. De bewoners kunnen door hun psychische klachten vaak (nog) niet zelfstandig functioneren. Veel van hen zijn langere tijd op ondersteuning aangewezen. Vanaf de start (2010) noemen we deze woonvoorziening 'Hostel' voor beschermd wonen. Het Hostel wordt geëxploiteerd door Kwintes. Een beheergroep monitort het functioneren ervan in de buurt.

Stabiel, veilig en rustig

De mensen die in aanmerking komen voor beschermd wonen krijgen intensieve begeleiding door Kwintes in een stabiele, veilige en rustige omgeving. Het aanleren van woonvaardigheden en weer structuur aanbrengen in het dagelijks leven zijn prioriteiten. Verblijven op de Blekerstraat kan in principe onbeperkt, maar doorstroom naar wonen in een reguliere woonvorm of zelfstandig wonen wordt aangemoedigd.

Beheergroep

De beheergroep Blekerstraat wordt geleid door onafhankelijk voorzitter dhr. E. Vermathen van Stade Advies. Bereikbaar via E.vermathenverberg dit@stade.nl of 06-1093 9404.