Skip to content

Beschermd wonen Blekerstraat Almere Centrum

Beschermd wonen op de Blekerstraat
Hostel Blekerstraat

Op de Blekerstraat in Almere centrum is een appartementengebouw waar mensen met een dubbele diagnose (psychische kwetsbaarheid en een verslaving) begeleid kunnen wonen. De bewoners kunnen door hun psychische klachten vaak (nog) niet zelfstandig functioneren. Veel van hen zijn langere tijd op ondersteuning aangewezen. Vanaf de start van deze voorziening (2010 planvorming) werd deze woonvoorziening aangeduid als Hostel. Mocht u in achterliggende stukken deze benaming tegenkomen, dan gaat het om dezelfde voorziening van beschermd wonen.

Stabiel, veilig en rustig

De mensen die in aanmerking komen voor beschermd wonen krijgen intensieve begeleiding door Kwintes in een stabiele, veilige en rustige omgeving. Het aanleren van woonvaardigheden en weer structuur aanbrengen in het dagelijks leven zijn prioriteiten. Verblijven op de Blekerstraat kan in principe onbeperkt, maar doorstroom naar wonen in een reguliere woonvorm of zelfstandig wonen wordt aangemoedigd.