Met haar groene oevers, strandjes en sportieve mogelijkheden is het Weerwater nu al een plek waar Almeerders graag recreëren. We willen deze unieke plek in Almere, waar stad en landschap elkaar midden in het centrum raken, nog beter benutten. En van het Weerwater dé plek in de stad maken waar Almeerders en bezoekers komen om te sporten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Dit doen we door de openbare ruimte rondom het Weerwater aantrekkelijker te maken, door bijvoorbeeld het aanleggen van een recreatieve track, de herinrichting van de Esplanade waar het straks fijn vertoeven is en de oevers van het Weerwater te verbeteren.

In 2017 is de gefaseerde aanleg van de track rondom het Weerwater begonnen. En de totale uitvoering van het Rondje Weerwater loopt nog door tot 2026. Afgelopen jaar heeft de track in het Lumièrepark een toplaag van blauw asfalt gekregen. Dit eerste deel van de track is daarmee zo goed als klaar. In 2019 zijn we begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de track aan de  Stedenwijkkant En is er gestart met de metamorfose van de Esplanade tot groene verblijfsplek.

In 2020 gebeurt er ook weer veel rond het Weerwater. Dit jaar ronden we het werk aan de track in het Lumièrepark en Stedenwijk af. Vlak na de zomer zal het grootste deel de vernieuwde Esplanade klaar zijn, zodat het WK Triathlon begin september weer op de Esplanade gehouden kan worden. En we beginnen met de aanleg van de brug over het Weerwater, die het Lumièrepark met de toekomstige Floriadewijk verbindt. Ook zijn er in 2020 weer tal van activiteiten en (kleinschalige) evenementen rondom en op het Weerwater. Zo werken we ook dit jaar verder aan een nog aantrekkelijker Weerwatergebied.

Samenwerking met bewoners en ondernemers

In de totstandkoming van de plannen, is er de afgelopen jaren regelmatig overleg gevoerd met bewoners, verenigingen en ondernemers. Hun inbreng is verwerkt in de vastgestelde visie. De uitvoering van de plannen voor het Weerwater vindt per deelgebied plaats. Ook hierbij betrekt de gemeente de omgeving en initiatiefnemers.

Onderdeel van Almere 2.0

Almere is met haar aanwezige pioniersgeest altijd op zoek naar vernieuwen, naar nieuwe en betere manieren van doen. Dit betekent naast groeien en de juiste huizen bouwen ook het versterken van de bestaande kwaliteiten van de stad. Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren en werken samen aan deze ambitie onder de noemer van het programma Almere 2.0. Het Rondje Weerwater is een van de sleutelprojecten van Almere 2.0.