Skip to content

Rondje Weerwater

Impressie Rondje Weerwater

Het Weerwater is een unieke plek in Almere waar stad en landschap elkaar midden in het centrum raken, waarvan we de potentie nu echt gaan benutten. Hierdoor wordt het een plek waar Almeerders, bezoekers en passanten graag komen om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten.

Dit doen we door nieuwe elementen toe te voegen aan het centrum, op het Weerwater, langs de oevers van het Weerwater en op de Esplanade. In 2017 is een start gemaakt met de aanleg van de track rondom het Weerwater. Er zijn meer activiteiten en (kleinschalige) evenementen rondom en op het Weerwater. Samen met centrumpartners ontwerpen we de Esplanade tot een groen en aantrekkelijk plein. Ook komt er een brug die de stad verbindt met de toekomstige Floriadewijk. De totale uitvoering van het Rondje Weerwater loopt door tot 2026.

Samenwerking met bewoners en ondernemers

In de totstandkoming van de plannen, is er de afgelopen jaren regelmatig overleg gevoerd met bewoners, verenigingen en ondernemers. Hun inbreng is verwerkt in de vastgestelde visie. De uitvoering van de plannen voor het Weerwater zal per deelgebied plaatsvinden. Ook hierbij zal de gemeente de omgeving en initiatiefnemers blijven betrekken.

Onderdeel van Almere 2.0

Almere is met haar aanwezige pioniersgeest altijd op zoek naar vernieuwen, naar nieuwe en betere manieren van doen. Dit betekent naast groeien en de juiste huizen bouwen ook het versterken van de bestaande kwaliteiten van de stad. Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren en werken samen aan deze ambitie onder de noemer van het programma Almere 2.0. Het Rondje Weerwater is een van de sleutelprojecten van Almere 2.0.

Rondje Weerwater nieuws

Realisatie herinrichting Esplanade

1 oktober 2019

De werkzaamheden aan de Esplanade starten 7 oktober 2019. We maken van de Esplanade een groene en aantrekkelijke plek voor Almeerders en centrumbezoekers, een plek waar u graag langer verblijft en waar de stad zich van haar mooiste kant laat zien....

Lees meer...