Direct naar paginainhoud

Veelgestelde vragen Weerwaterbrug

Wat is de planning van het project?

De startbouw vindt plaats in juni 2020. De oplevering is gepland in het najaar van 2021.

Wanneer wordt de brug opengesteld?

De brug zal tijdens het Floriade-evenement dienst doen als calamiteitenroute en dan waarschijnlijk niet toegankelijk zijn. Ook voorafgaand aan het evenement zal de brug nog niet permanent worden opengesteld.

Vergunning

De Omgevingsvergunning bouw voor de brug is verleend op 21 April 2020. Belanghebbenden kunnen eventueel bezwaar tegen de vergunning maken. De brug past overigens in het vigerende bestemmingsplan.     

Locaties werkzaamheden

De meeste werkzaamheden vinden plaats vanaf de werkterreinen op het Floriadeterrein en de Veluwse Kant West (nabij het Sturmeypad). Vanaf het Lumièrestrand vinden eveneens werkzaamheden plaats, maar in beperktere mate.

Routes bouwverkeer

Het bouwverkeer rijdt via de A6 en de Sturmeyweg naar het werkterrein op Floriadeterrein en vanaf de Veluwedreef via Veluwezoom naar het werkterrein aan het Sturmeypad. De werklocatie bij het Lumièrepark wordt bereikt vanaf de Veluwedreef via de Romy Schneiderweg, Mannus Frankenstraat en Mannus Frankenbrug en het Fongerspad.

Veiligheid

De werkterreinen worden afgezet met hekwerken. Bij grote transporten zet aannemer Strukton verkeersregelaars in. Tevens wordt gebruikt gemaakt van gebruikelijke bebordingen in geval van omleidingen of locaties waar werkverkeer en regulier verkeer elkaar kruisen.

Werktijden

De aannemer werkt op weekdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Beschikbaarheid Lumièrestrand

Het overgrote deel van het strand blijft tijdens het werk toegankelijk voor recreanten.

Vaarweg

Vaarbewegingen tijdens de bouw van de brug blijven mogelijk. Wel zal de vaarroute tijdens het werk soms wijzigen.

Waar kan ik met Klachten / opmerkingen / vragen terecht?

Via het contactformulier. Vermeldt hierbij in het onderwerp graag: "Weerwaterbrug"

 

Ontwerpgegevens brug

  • Lengte (van oever tot oever): circa 250 meter.
  • Breedte: 6,60 meter tussen de leuningen ('Shared Space', net als de Track in het Lumierepark). Doorvaarthoogte: 4.25 meter.
  • Aannemer en architect: Strukton, Quist Wintermans en bureau LEK
  • Duurzaamheidsaspecten: deels gerecycled beton, bamboecomposiet leuningen, energie-neutrale verlichting m.b.v. zonnepanelen
  • Voor welke verkeersdeelnemers? Fiets- en voetgangers. Tevens geschikt voor hulpverleningsvoertuigen tot 500 kilo (ambulance, politiewagen, klein brandweermaterieel).