Skip to content

Centrumkade/Esplanade

Visie

Sfeerimpressie Centrumkade/Esplanade

De Esplanade wordt de verblijfsruimte van het Hart van de Stad, met continue evenementen die ‘te gast zijn’ op dit stedelijke podium aan het water. Samen met de centrumpartners wordt een herinrichtingsplan voor de Esplanade gemaakt. De huidige kale en grote vlakte zal zo heringericht worden dat bezoekers altijd wel een aanleiding hebben om hier even naar toe te gaan. Gedacht wordt aan het vergroenen van de Esplanade, het creëren van meer intiemere plekken, aan het uitbouwen van het ‘traplandschap’ naar het water toe, aan toevoeging van een horecapaviljoen en aan een waterspeelelement. Van belang hierbij is ook de verbinding en uitstraling van de Esplanade naar het Lumièrepark en naar het Stedenwijkstrand.

De gemeente Almere heeft samen met de centrumpartners, ondernemers en bewoners zich de afgelopen tijd gezamenlijk gebogen over de vraag hoe de Esplanade kan transformeren tot dé ontmoetingsruimte van Almere Centrum, centraal in het Hart van de Stad.

Dit heeft geleid tot twee ontwerpen. Een variant waarin de bestaande Foodpassage wordt uitgebreid. En een ontwerp voor een basisvariant. In beide gevallen blijft er ruimte voor grotere en kleinere evenementen als het Bevrijdingsfestival en de Challenge Almere-Amsterdam.

Na besluitvorming over het definitief ontwerp wordt het aanbestedingstraject gestart voor realisatie.

Om een beeld te krijgen hoe de Esplanade eruit komt te zien, klik hier voor een 3D-sfeerimpressie.