Stationskwartier

Het Stationskwartier biedt volop kansen voor aantrekkelijk wonen, werken en andere stedelijke voorzieningen. De Visie Stationskwartier (pdf, 3,97 Mb) omvat de visie en aanpak in grote lijnen voor de ontwikkeling van het Stationskwartier Almere Centrum als complementair onderdeel van de binnenstad, het Hart van de stad. Het gaat in op het toekomstbeeld en de ambitie van de gemeente voor dit gebied, de doelen die daarbij worden nagestreefd en de wijze waarop. De visie past binnen het programma Almere Centrum: Versterken Hart van de Stad en de Ontwikkelstrategie Almere Centrumgebied 2017 (pdf, 1,07 Mb). Deze ambities passen op hun beurt weer binnen de ambities en doelen van het programma Almere 2.0. Op dit moment is de visie in concept klaar en worden de omgeving en gemeenteraad geraadpleegd.

Kaders voor ontwikkeling

De visie beschrijft het kader en de uitgangspunten voor het Stationskwartier van waaruit de verschillende opgaven binnen het gebied worden aanpakt en uitgewerkt. Per ontwikkeling wordt een verdieping op deze kaders gemaakt, specifiek voor die locatie. Dat maakt de kans op een succesvolle transformatie, passend bij de ambities van de gemeente en de betrokken partijen, het meest kansrijk. Bij de huidige visie zijn de ontwikkelkaders voor de Randstad en Wisselweg als bijlagen toegevoegd. Dit is de vertaling en uitwerking van het kader Stationskwartier in de praktijk. Voor deze twee gebieden is gekozen omdat hier momenteel veel marktinitiatieven zijn die vragen om een ruimtelijke uitwerking en een duidelijke richting vanuit de gemeente. Zodra er dynamiek ontstaat in andere deelgebieden zullen voor deze gebieden waar nodig ook ontwikkelkaders worden opgesteld.

De programmaorganisatie Almere Centrum: Hart van de stad draagt zorg voor de opstelling en toepassing van dit kader en is verantwoordelijk voor het toepassen daarvan op initiatieven. In dat proces worden  initiatiefnemers betrokken.

Als het initiatief voldoende passend is volgt een besluit om het tot een project te maken. Op dat moment wordt het project een gebiedsontwikkelingsproject dat tot realisatie wordt gebracht conform de aanpak en methodiek die daarvoor binnen de gemeente is opgesteld. Een belangrijk project in het Stationskwartier is de verbetering van station Almere Centrum, waar de gemeente, NS, ProRail en provincie samen aan werken.

Toekomstbeeld Stationskwartier

Het voorstel is om het Stationskwartier zich verder te laten ontwikkelen tot een gebied dat:

  • het bestaande centrum aanvult,
  • een belangrijke entree is voor de stad,
  • aantrekkelijk is voor nieuwe werkgelegenheid en het vestigen van voorzieningen met (boven) regionale functies,
  • levendig en dynamisch is en een hoogstedelijk karakter heeft dat plaats biedt aan 2.500 nieuwe woningen met onder andere appartementen voor starters en kamers voor studenten,
  • voetgangers centraal stelt met ruimte voor groen en water.