Skip to content

Definitief ontwerp Mandelaplein

Definitief ontwerp Mandelaplein

Het stationsgebied in Almere Centrum wordt een aantrekkelijke entree van de stad. Het nieuwe ontwerp voor het Mandelaplein is nu definitief en zorgt voor een ander gevoel op het plein. Het wordt een plek die - door toevoeging van groen, zitelementen en een nieuwe inrichting - fijn voelt en uitnodigt om langer te blijven dan je van plan was. En die je nieuwsgierig maakt om de rest van Almere te ontdekken. Een waar visitekaartje voor onze stad.

Impressie stationsgebied Almere Mandelaplein
Impressie stationsgebied Almere Mandelaplein richting station
Plattegrond Mandelaplein stationsgebied Almere
 

Aansluiting wensen omgeving

Eind 2018 en op verschillende momenten in 2019 hebben Almeerders en belanghebbenden gereageerd op de plannen voor het station en de stationsomgeving. De voornaamste aandachtspunten en wensen die zij meegaven waren: zorg voor meer sfeer, maak het groener/ minder steen en beton, verbeter de veiligheid en het klimaat (minder winderig) en denk aan toegankelijkheid voor minder validen. Deze wensen sluiten aan op de doelstellingen van de projectpartners - gemeente, ProRail en NS - en hebben een belangrijke rol gespeeld bij ontwerpkeuzes. Op de impressies ziet u hoe de wensen zijn uitgewerkt.

Groen in plaats van steen

Op het Mandelaplein komt een grote diversiteit in groen. Bij het stationsgebouw komen gazonvlakken waar reizigers onder de bomen hun broodje kunnen eten terwijl ze wachten op de trein of bus. Aan de zijde van het Mandelapark worden de vakken ingevuld met vaste planten die de ruimte een huiselijk gevoel geven en die je de wisselende seaizoenen laten beleven. Over het gehele gebied komen verschillende bomen. Er komen meerstammige en enkelstammige bomen. Beveerde (laag vertakt) en opgekroonde bomen. Dit versterkt het natuurlijke beeld en zorgt voor het breken van de wind.

Op het Mandelaplein is de ruimte benut om plekken te creëren waar mensen kunnen verblijven. In de groenvakken zijn hiervoor de belangrijkste loop en zichtlijnen uitgesneden, die de bezoekers door het groen begeleiden naar hun bestemming. Het groen zorgt hiermee naast het creëren van een prettige verblijfsplek ook voor oriëntatie in het gebied.

Om bij te dragen aan het veiligheidsgevoel wordt bij het planten rekening gehouden met de zichtbaarheid die noodzakelijk is voor het toezicht met camera’s rond het stationsgebouw.

Herkenbare bestrating

Naast het groen is ook de bestrating is een belangrijke sfeermaker op het plein, die zorgt voor levendigheid en herkenbaarheid van het stationsgebied. De vloer die wordt gebruikt op het Mandelaplein komt ook in de stationshal, hierdoor vormen Mandelaplein en de stationshal straks één geheel. bestrating vormt een prachtig tapijt in het stationsgebied. 

Het patroon wordt een visgraatverband en ligt in noord-zuid richting. Hierdoor komt er een accent in deze richting. Kijkend in oost-west richting ontstaat een ‘zig zag’ patroon. De kleuren gaan bestaan uit 3 grijstinten (licht, midden en donker grijs) en een rode natuursteen. Het plein is voorzien van geleidelijnen en er zijn geen obstakels in de looproutes, zodat het voor iedereen goed toegankelijk is.

Centrale as als verbindend element

De centrale as gaat werken als verbindend element tussen Mandelapark en station en tussen het station en het centrum van Almere. Aan weerszijden van de as komt op het Mandelaplein een rij meerstammige bomen met meerdere 5 meter lange houten banken die terugkomen in de stationshal. De centrale as vormt een uniek beeld dat kenmerkend zal zijn voor station Almere Centrum.

Planning aanleg Mandelaplein

De planning is dat de aannemer in het eerste kwartaal van 2021 start met de gefaseerde uitvoering van het Mandelaplein. Dit is vlak na de start van de bouw aan het station in begin 2021. Over de gevolgen van en bereikbaarheid tijdens de uitvoering wordt u nader geïnformeerd.

Vragen

Als u vragen heeft over het nieuwe Mandelaplein, dan kun u contact opnemen met de heer Admiraal via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 036 of per mail radmiraal@almere.nl.

Onderdeel Almere 2.0

De vernieuwing van station Almere Centrum en de omliggende pleinen is een van de projecten van Almere 2.0. Het draagt bij aan de ambities van Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen investeren in dat wat de stad nog aantrekkelijker maakt voor Almeerders en de regio.