Direct naar paginainhoud

De gemeente staat open voor een eventuele ontwikkeling op de locatie tussen de Wisselweg en de Spoordreef. Ontwikkelaar Wisselweg 1-31 B.V. en RoosRos Architecten, zijn hiervoor in gesprek met de gemeente.

Participatie

Voor de online participatie op 18 november kun je meedoen via Teams. De livestream is van 18:00 tot 19:00 uur. Je krijgt de laatste stand van zaken gepresenteerd en er is gelegenheid om vragen te stellen. 

Bestemmingsplan

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Een wijziging op het bestemmingsplan gebeurt volgens de officiële procedure, Je krijgt de mogelijkheid om hier te zijner tijd op te reageren. Je wordt hierover op een later moment geïnformeerd.