Direct naar paginainhoud

Almere gaat voor een echte binnenstad

Almere groeit hard. De jongste stad van Nederland verwacht door te groeien naar 300.000. Almere wordt daarmee een stad van formaat. Parallel aan de groei in inwoneraantal, wil Almere doorgroeien tot de vijfde stad van Nederland. Dat wil zeggen: ook de uitstraling, de voorzieningen en de werkgelegenheid realiseren die horen bij een stad met 300.000 inwoners. Die koers is in 2012 ingezet en sindsdien zoeken we als stad in elke stap van groei naar de juiste balans tussen wonen, werken, leren en ontmoeten. Deze visie is een verwoording van vastgestelde visies en kaders de afgelopen jaren, en schetst het integrale toekomstperspectief.

Download het hele visiedocument De eeuwig jonge binnenstad

Almere staat op een kantelpunt. Als we niet verbeteren en ontwikkelen staat deze binnenstad niet in het selecte rijtje die over tien jaar nog fier overeind staan en economisch vitaal zijn. Deze veranderopgave van hoofdwinkelcentrum naar multifunctionele binnenstad is een veeleisende opgave. Een opgave die vraagt om beleidskeuzes en organisatiekracht. Beleidskeuzes in de trant van concentratie van stedelijke voorzieningen in de binnenstad en niet in de periferie of andere centrumgebieden in de stad. 

Dit betekent voor de binnenstad dat ook de komende periode actief ingezet moet worden op een winkelaanbod dat aansluit op het snel veranderende consumentengedrag. De kwetsbare retailmarkt vraagt doorlopend om aandacht. Voor de levendigheid en (economische) vitaliteit is een mix van functies erg belangrijk. Voor Almere betekent dit vooral substantieel meer woningen in de binnenstad. Er is ook hier een groeiende behoefte aan centrum stedelijk wonen, veel meer dan de grofweg 2500 woningen die er nu zijn. Ook ruimte voor werkgelegenheid en een goed evenwicht tussen commerciële, maatschappelijke en culturele voorzieningen vragen doorlopend om aandacht.

Almere Centrum in de stad

Almere Centrum biedt in 2030 bezoekers een culturele voorziening van nationale betekenis. Een cultureel icoon waarvoor mensen uit het hele land naar Almere centrum komen. Bij voorkeur sluit het culturele icoon aan op de identiteit en speerpunten van Almere, net zoals de in het oog springende kunst in de openbare ruimte langs de groene loper.

In 2030 wonen er in het centrum duizenden Almeerders meer dan nu het geval is. Nieuwe doelgroepen zoals starters, senioren en studenten, maar ook gezinnen wonen in appartementen midden in het centrum. De woningen in het centrum voegen nadrukkelijk iets anders toe dan elders in Almere. De binnenstad is de plek in Almere waar je meer stedelijk kan wonen.

Voor elke fase of levensstijl is er iets te vinden in het centrum, waardoor studenten hun woon-carrière kunnen voortzetten in het centrum. Hier krijgt hoogbouw de ruimte. In het hele centrum, maar met name in het stationskwartier en nabij het Weerwater, is dit goed te zien. In een studentenkamer, in een gedeeld friends-concept, je eigen startersappartement of een plek met meer luxe. Met voorzieningen dichtbij. Huisjes met een tuin zijn er nauwelijks in het centrum maar daktuinen, groene pleinen en nabijgelegen parken bieden voldoende ontspanningsruimte voor de bewoners.

Wonen en studeren

Het centrum is ook dé plek in Almere voor studenten om te wonen en studeren. Het Centrum kent een breed aanbood aan studentwoningen op een steenworp afstand van onderwijsinstellingen. Het centrum is een campus. Almere wordt meer en meer een studentenstad. Het hoger onderwijs breidt uit en biedt zo ook aan Almeerse jongeren de mogelijkheid in de eigen stad te studeren. Starters en studenten zoeken een dynamische omgeving met goed openbaar vervoer. Het centrum leent zich hier uitstekend voor. Studenten kleuren het straatbeeld. Na college nuttigen studenten een broodje op een van de 8 sfeervolle pleinen. Studenten zorgen daarnaast voor het leven op straat, ook na het sluiten van de winkels.

Auto minder aanwezig

In 2030 is de auto minder aanwezig in het straatbeeld van het centrum. Het centrum is geen doorgaande route meer voor auto’s, maar biedt voldoende inpandige parkeergelegenheid voor bezoekers. Voor bewoners wordt gekeken naar wat op het gebied van parkeren noodzakelijk is. Het centrum is meer ingericht op duurzamere vormen van vervoer zoals elektrische rijden en deelvervoer. De fietser en de voetganger zijn dominant. Ook is het centrum toegankelijk voor iedereen. Zowel fysiek als financieel zijn de barrières minimaal. Er zijn betaalbare en excellente openbaar vervoer verbindingen vanuit de gehele stad en regio naar het centrum.

Ambitie

Om toe te werken naar de bovenstaande visie is de ambitie van Almere Centrum als volgt:

“Dé binnenstad van Almere is aantrekkelijk, van groeiend belang in de regio, top 15 in Nederland.” 

een levendige mix van ontmoeten, studeren, wonen en werken

Almere Centrum wil de aantrekkelijke, gastvrije en levendige binnenstad zijn. Een plek waar je je thuis voelt als bewoner, ondernemer of bezoeker. Dat vraagt om een divers aanbod op alle terreinen. Almere is de jongste stad van Nederland en zal dat ook altijd blijven. Dat is uniek en verschilt van andere grote steden. Juist die jeugdigheid van Almere is als kracht goed terug te zien in Almere Centrum.

Een divers gebied dat bruist

Almere Centrum zal bestaan uit een optimale mix van functies, die elkaar versterken en aanvullen. Ook op schaal van Almere maken we keuzes waar functies en programma het beste tot zijn recht komt. Het centrum is een natuurlijke plek waar de aanwezigheid van voorzieningen, programmering en functies elkaar versterken.

Aantrekkelijk om te bezoeken, verblijven, wonen of ondernemen

Een centrum groeit uit tot ‘gedeelde grond’ wanneer het meer is dan een optimale mix van functies. Wil een centrum in de harten van Almeerders en ook andere bezoekers gesloten worden, dan moet men zich er welkom en thuis voelen, geïnspireerd en verrast worden en tegelijkertijd het centrum ervaren als eigen en vertrouwd.

Onderscheidend in Almere en in de regio

In Almere zelf en in de nabijheid van Almere zijn verschillende centra. In Almere vormt het centrum hét verzorgende hart van de stad. Ook in vergelijk met andere steden is Almere onderscheidend. Niet een historisch maar juist een jong, modern centrum wat aantrekkingskracht uitoefent. De in 2011 opgestelde visie ‘De eeuwig jonge Binnenstad’ bleek succesvol en versterkt identiteit.

Doelen en effecten

Dit plan richt zich op de komende 10 jaar met een focus op inspanningen tot 2025. Een dynamisch centrumgebied vraagt om zowel lange termijn doelen als directe en concrete actie. Om de ambitie waar te maken zal de binnenstad divers, aantrekkelijk en onderscheidend moeten zijn. In belangrijke mate gelden deze kwalificaties nu al voor het centrum. Maar er zal ten opzichte van het huidige centrum een aanzienlijke sprong moeten worden gemaakt om dit zo te houden en uit te bouwen.

Programmadoelen

De ambitie komt samen in een zevental programmadoelen waar het centrum zich komende jaren op zal richten. Dit zijn geen gesloten domeinen, juist in een gebied van één vierkante kilometer overlappen veel functies, acties en gevolgen. Met deze doelen wordt de reeds gevoelde identiteit van de eeuwig jonge binnenstad verder ontwikkeld.

7 Programmadoelen Almere Centrum

  1. Functiemix verbeteren
  2. Natuurlijk verstedelijken
  3. Als cultureel hart versterken
  4. Verblijfskwaliteit verbeteren
  5. Werkgelegenheid vergroten
  6. Bereikbaarheid en routing versterken
  7. Versterken hoger onderwijs