Werkzaamheden Centrum

Op deze pagina vind je meer informatie over de werkzaamheden die in Almere Centrum plaatsvinden.

In week 38 zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd

 • Afhandelen MRS meldingen
 • Herstellen betonnen randelementen Corridor (afwerken opruimen en kitten)
 • Aanpassen natuursteen en voegen langs gevel Ziekenhuis
 • Aanpassen natuursteen en voegen Stationsstraat langs gevel CA
 • Doorspuiten diverse lijngoten
 • Schilderen diverse banken
 • Plaatsen diverse verkeersborden en palen Esplanade
 • Diverse werkzaamheden tbv Triahtlon (herstellen en opruimen langs route)
 • Dagelijks onderhoud groen

De volgende grote projecten worden uitgevoerd door de gemeente

 • Bouwwerkzaamheden Highnote
 • Bouwwerkzaamheden Paviljoen Esplanade
 • Herinrichten stationsgebied:
  • terreinafwerking Mandelaplein rondom Loetje en Hotel
  • rioolaanpassing Metropolestraat / Stationsplein
 • Vernieuwen Stadhuispromenade,
  • Aanleggen fundering bank

Werkzaamheden namens derden c.q. nutsbedrijven

 • Aanpassing afsluiters stadsverwarming Hospitaalpromenade (Wandellaan)
 • Aanpassing afsluiters stadsverwarming Stadhuisplein

Evenementen

 • geen

Omleiding Spoorbaanpad bij station Almere Centrum

Vanwege werkzaamheden is het Spoorbaanpad bij station Almere Centrum vanaf dinsdag 5 oktober afgesloten. Fietsers worden met gele borden omgeleid via Bankierbaan en Beeldhouwerpad. Dit kan een paar minuten extra reistijd opleveren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het eind van het jaar.

De afsluiting van het fietspad is nodig om het pad op te knappen en de indeling te verbeteren. Zo worden onder andere de afvoergoten en verlichting verplaatst om het fietspad veiliger te maken. De afsluiting is ook noodzakelijk om diverse werkzaamheden aan het station uit te kunnen voeren, waaronder werk aan de stationskap.