Direct naar paginainhoud

Op deze pagina vind je meer informatie over de werkzaamheden die in Almere Centrum plaatsvinden.

In week 18 zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Afhandelen MRS meldingen
 • Herstellen natuursteenvoegen Stadhuisstraat
 • Voegwerkzaamheden Stadhuisplein
 • Doorspuiten diverse lijngoten
 • Belijning parkeerterreinen Koolzaadveld (afhankelijk van weersomstandigheden)
 • Dagelijks onderhoud groen

De volgende grote projecten worden uitgevoerd door de gemeente:

 • Bouwrijpmaken Highnote,
 • Herinrichten stationsgebied,
 • Vernieuwen Stadhuispromenade aanpassen OAT leiding voor ingang fietsenstalling
 • Bouwrijpmaken pocket Esplanade t.b.v. Horecagelegenheid

Werkzaamheden namens derden c.q. nutsbedrijven:

 • Stadsverwarming Bodestraat en Glazenierstraat

Vertraging werkzaamheden Stadhuispromenade

De werkzaamheden aan de Stadhuispromenade zijn in volle gang. Helaas is tijdens het aanbrengen van de nieuwe riolering gebleken dat de kruising met de leiding van het ondergrondse afvaltransport niet mogelijk is. De ondergrondse situatie is anders dan bekend was tijdens de voorbereiding van het project.

Het knelpunt bevindt zich voor de toegang van de parkeergarage en de fietsenstalling onder de bibliotheek. Om de kruising van de riolering met de ondergrondse afvaltransportleiding toch mogelijk te maken gaan wij de leiding van het ondergrondse afvaltransport aanpassen.

Dit heeft enkele gevolgen:

 • De parkeergarage blijft langer gesloten;
 • de fietsenstalling wordt tijdelijk afgesloten (nog niet bekend wanneer);
 • afval dient in tijdelijke containers gestort te worden.

De periode van uitvoering is nu nog onduidelijk vanwege levering van materialen. Verdere informatie over afval en bereikbaarheid krijgt u later van ons.